Debitcard betalingen accepteren | Visa Debit & Debit MasterCard acceptatie (2023)

Bij het elektronisch betalen met betaalpassen maken we onderscheid tussen zogenoemde debitcards en creditcards. Bij debitcards wordt de uitgave van de kaarthouder gelijk afgeschreven van zijn of haar rekening, dit in tegenstelling tot de creditcard. Voor de ondernemer is het accepteren van debitcard transacties interessant. Je betaalt per transactie slechts een paar eurocent.

In Nederland gebruiken wij vaak de termen pinbetalingen en pinpas. Een pinpas is een debitcard van de grootbank die de kaarthouder gebruikt. Over het algemeen zijn deze kaarten voorzien van een Mastercard Maestro of een Visa VPAY logo. Vanaf 2023 zal dit gaan veranderen.

Check onze tarieven

Debitcard betalingen accepteren | Visa Debit & Debit MasterCard acceptatie (1)

Debitcardacceptatie direct geregeld

Je kunt als ondernemer al Debit MasterCard en Visa Debit accepteren in Nederland. Het is op dit moment nog wel nodig dat je een contract voor het accepteren van creditcards hebt, omdat deze kaarten nu nog worden behandeld als creditcards. Heb je op dit moment geen contract voor creditcards bij jouw kaartverwerker, dan worden de passen geweigerd.

Vanaf het nieuwe jaar draait de nieuwste software van de terminalleveranciers waardoor Debit MasterCard en Visa Debit automatisch worden toegevoegd aan jouw bestaande contracten voor Maestro en VPAY transacties.

Vraag offerte aan

Geen aansluit- en abonnementskosten

Eenvoudige overstap

Implementatie door ons geregeld

Debit MasterCard betalingen

Maestro & Debit Mastercard

Op dit moment zijn bijna alle debitcards in Nederland voorzien van een Maestro logo. Maestro is een dochteronderneming van het grote MasterCard en drukt alleen debitcards. MasterCard heeft er in Nederland, België en Duitsland voor gekozen om hun debitcards te drukken via deze dochteronderneming. Veruit de meeste betalingen die in Nederland geaccepteerd worden zijn dan ook met deze debitcard of pinpas uitgevoerd. Het is voor ondernemers dan ook essentieel om deze debitcards te accepteren op hun pinapparaat. Onder andere ING, ABN Amro en Rabobank geven op grote schaal betaalpassen met Maestro uit. Vanaf 2023 zal dit gaan veranderen. De eerste grootbanken gaan dan starten met het drukken van Debit MasterCard betaalpassen in Nederland.

Vervangt Debit Mastercard Maestro?

Debit MasterCard zal vanaf 2023 gedrukt gaan worden door Nederlandse kaartuitgevers. Uiteindelijk is het doel om alle Maestro passen gefaseerd te vervangen voor kaarten van Debit MasterCard. Voor kaarthouders verandert er weinig. Zij zullen alleen aan de fysieke kaart of digitale wallet merken dat er een nieuw logo geplaatst is. Aan de achterkant vindt er uiteraard wel een grote wijziging plaats. De netwerken van Maestro zullen op termijn verdwijnen, waardoor alle transacties op het netwerk van MasterCard gaan plaatsvinden. Dit past in de internationale strategie van MasterCard om het acceptatieproces van alle kaarten wereldwijd te verbeteren. Momenteel wordt Maestro namelijk alleen in Nederland, België en Duitsland gebruikt.

(Video) Credit, debit and prepaid cards—what's the difference?

Debitcard betalingen accepteren | Visa Debit & Debit MasterCard acceptatie (2)

Debitcard betalingen accepteren | Visa Debit & Debit MasterCard acceptatie (3)

Visa Debit betalingen

Visa VPAY & Visa Debit

Visa is de grote concurrent van MasterCard op het gebied van betaalkaarten. Wereldwijd hebben deze twee merken de markt grotendeels in handen. In Nederland is Visa vooral bekend van haar creditcards. Deze worden door de grootbanken veel uitgegeven aan consumenten. VPAY is een minder bekend merk in Nederland. In andere Europese landen is deze debitcard veel gedrukt, maar in Nederland kozen de meeste banken voor Maestro. De laatste jaren is er toch een groei van VPAY geweest in Nederland. ING bank geeft sinds 2017 ook dit type debitcard uit aan haar rekeninghouders. Het accepteren van VPAY is dan ook essentieel voor Nederlandse ondernemers. Alle pinautomaten zijn geschikt voor de acceptatie van deze betaalpassen.

Vervangt Visa Debit VPay?

VPAY zal net als Maestro gaan verdwijnen op betaalpassen. In het kader van de wereldwijde strategie kies Visa ervoor om in de toekomst alleen nog passen uit te geven onder de naam Visa Debit. Nederlandse banken zullen hier actief mee beginnen in 2023.

Pinautomaat Voor debitcard transacties

Bij Easy Payments kan je ook terecht voor de aanschaf of huur van pinautomaten. Ben je opzoek naar flexibiliteit? Kies dan voor een mobiele pinautomaat. Rekenen jouw klanten af op één vast punt? Dan is een vaste pinautomaat de beste keuze.

Pinautomaat kopen

Tarieven debitcard transacties

Voordelige optie

Snel starten optie

Abonnementskosten

€ 7,95 p/m

€ 5,50 p/m, per terminal

Transactiekosten

€ 0,061 per transactie

€ 0,07 per transactie

Activatiekosten (eenmalig)

€ 15,00

€ 15,00

Doorlooptiid activatie contract

3 weken

binnen 48 uur

(Video) Crypto Pirates Daily News - Tuesday January 19th, 2022 - Latest Crypto News Update

Uitbetaling

Iedere werkdag

Iedere werkdag

Verschoven boekingstijden

Ja, meerprijs €3,00 p/m

Nee

Transactie overzichten:

Ja, via online portal

Ja, via PDF meerprijs €3,00 p/m

Fooifunctie

Ja, meerprijs €3,00 p/m

Nee

Retourpinnen

Ja, meerprijs €3,00 p/m

(Video) YIELD NODES - EARN PASSIVE income on the blockchain with master nodes. This is how [ep. 168].

Nee

vraag aan

vraag aan

(Video) HOW TO EARN CRYPTO THROUGH CASHBACK 🪙🤑 Binance and Crypto.com Cards Explained

DEBITCARD ACCEPTATIE, VEEL GESTELDE VRAGEN

Bij het elektronisch betalen met betaalpassen maken we onderscheid tussen zogenoemde debitcards en creditcards. Bij debitcards wordt de uitgave van de kaarthouder gelijk afgeschreven van zijn of haar rekening. Bij creditcards wordt zoals de naam verondersteld afgerekend op krediet. Voor kaarthouders betekent dit dat er vaak een maandelijks afrekenpunt is waar alle uitgaven verrekend worden. Het hebben van een creditcard biedt de kaarthouder dus de mogelijkheid van een uitgesteld betaalmoment aan. Bij een debitcard is het van belang dat er op dat moment genoeg saldo is om de transactie af te ronden.

Het accepteren van Visa Debit en Debit MasterCard kan al voor een aantal cent per transactie. Kaarten uitgegeven door Nederlandse banken zullen een tarief tussen de €0,05 en €0,07 per transactie kennen. Voor buitenlandse kaarten van Visa Debit en Debit MasterCard zal een kleine toeslag gelden, omdat deze kaarten een hogere inkoopprijs kennen. Naast een prijs per transactie is er ook altijd een maandelijks abonnement actief bij de kaartverwerker. Sommige kaartverwerkers hebben een vaste prijs voor een maandelijks abonnement per locatie, andere kaartverwerkers rekenen maandelijkse kosten voor elke pinautomaat die debitcards kan accepteren. Easy Payments biedt beide mogelijkheden aan. Vergelijk gerust onze varianten

Op dit moment kun je als ondernemer al Debit MasterCard en Visa Debit accepteren in Nederland. Het is op dit moment dan nog van belang dat je een contract voor het accepteren van creditcards hebt, omdat deze kaarten voor nu nog worden aangezien als creditcards. De terminalsystemen maken nu nog geen onderscheid tussen debitcards en creditcards van deze merken. December 2022 rollen alle terminalleveranciers updates uit, waardoor het mogelijk is om onderscheid te maken tussen Debit MasterCard en Credit MasterCard. Hetzelfde geldt uiteraard voor Visa Debit en Visa Credit. Heb je op dit moment geen contract voor creditcards lopen bij jouw kaartverwerker, dan worden de passen geweigerd.

Vanaf het nieuwe jaar draait de nieuwste software van de terminalleveranciers waardoor Debit MasterCard en Visa Debit automatisch worden toegevoegd aan jouw bestaande contracten voor Maestro en VPAY transacties. Je kunt dan alle transacties van deze merken accepteren onder het huidige pincontract. Je betaalt ook voor deze nieuwe transacties slechts een aantal cent per transactie. Voor deze overgang hoef je niets te regelen, zo lang je over een recente pinautomaat en een pincontract beschikt. De overgang zal vervolgens begeleid worden door jouw kaartverwerker en de leverancier van jouw pinautomaat.

De meeste betaalautomaten zijn geschikt voor het accepteren van Debit MasterCard en Visa Debit transacties. Voorbeeld van deze terminals zijn de PAX A77, PAX A920, Verifone V400M, Verifone VX680, Verifone Smart (A80 en P400), Verifone P400 ITS, Ingenico Move 5000, Ingenico Desk 5000 en de Loyaltek 9220. Ook de meeste betaalautomaten van Worldline zijn geschikt hiervoor, maar het is verstandig even hun website te raadplegen om het zeker te weten. Van CCV hebben wij begrepen dat de Vx570 / Vx820 niet geschikt is voor deze nieuwe betalingen. Uiteraard bieden wij je graag een goed vervangend toestel aan om alsnog deze debitcards te kunnen accepteren.

Vragen of meer informatie?

Direct advies van een van onze medewerkers? Op kantoordagen zijn wij tussen 09.00 en 17.15 bereikbaar voor al jouw vragen.

Neem contact op

Informatie brochure

(Video) [Episode#17] Industry 4.0 - Fintech (Paypal vs. Square), 미국주식, 4차산업혁명, 핀테크, 페이팔 vs. 스퀘어 주식비교

Videos

1. Instructievideo MyCCV - CCV Nederland
(CCV Nederland)
2. Bitcoin Nedir? Türk Lirası ile nasıl satın alınır? Rehber Video
(Kripto Para Türkiye)
3. Crypto Pirates Daily News - January 28th, 2022 - Latest Cryptocurrency News Update
(Crypto Pirates)
4. War on Cash
(Remnant Exodus . Org)
5. Crypto Pirates Daily News - January 19th, 2022 - Latest Crypto News Update
(Crypto Pirates)
6. NIEUWS, BEURS & CRYPTO: Kan de cryptomarkt nog met 40% dalen? [afl 157]
(eenrijkerleven)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated: 26/05/2023

Views: 5768

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.